Personovervåkning i et nytt lys?


Det kan ikke være mye gjennomtenkt forslaget fra Politidirektøren i København når han sier han vil utnytte gps’en i mobilen din for å overvåke deg og slik finne ut om du kjører for fort.

Hvordan har han tenkt å bevise hvem som kjørte, og hvordan har han tenkt å omgå personvernsloven for å få dette til.

Dette, om det blir en realitet, vil være ren facisme og det i et sosialistisk land.

Heretter bør folk i ledende stillinger bli behovsprøvd, da de tydeligvis ikke skjønner hverken sitt eller andres beste.

Les om det på Nettavisen.

Reklamer